Středočeské silnice

Marka Wollnera znám osobně z doby moderátorské školy a považuji ho za slušného, tichého a nekonfliktního člověka. Jeho Reportéři ČT jsou čímkoli, jen ne tiché a nekonfliktní. Ale protože také vím, že televize je v tomto směru dobrý sluha, ale pán je to nezvladatelný, dívám se na jednotlivé díly sice nepravidelně, zato však vždy s odstupem. Velmi dobře vím, že jakmile se někdo ocitne v hledáčku televizní kamery, je zpravidla hotovo – není odvolání. Stačí pár záběrů natočených hezky z podhledu, dva tři názory z opozice, nějaký zelený idiot a oběť se může třeba po… I kdyby se jeho tvář či jen pouhý pohled na domovní zvonek s jeho jmenovkou mihly jen na poslední vteřinu a půl, je to zkrátka neodvolatelné. Správně, velmi správně – jedná-li se o hajzly a prevíty všeho druhu. Ale běda přeběda, je-li tu jen stín pochybnosti nebo je-li pravda nejednoznačná.

V pondělí 14/10 se vysílala reportáž o stavu silnic ve Středočeském kraji. Zajímalo mne to. Shodou okolností jsme v poslední době několikrát přejížděli hranice Karlovarského nebo Ústeckého kraje do Středních Čech a musím říci, že pokaždé, jakmile řidič nebo kdokoliv z posádky viděl ceduli Vítá Vás Středočeský kraj!, bez zaváhání musela noha z plynu a všichni raději zalezli pod sedačky jako při nouzovém přistání. Většinou byl nejvyšší čas – tak markantní bývá rozdíl před a za cedulí.

Nevím, co je za člověka ten ředitel krajské správy silnic (jestli dobře říkám název funkce i podniku), neznám nějak zvlášť ani současnou hejtmanku. Spoléhám-li však na profesionalitu lidí kolem Marka Wollnera, nemohu se zbavit dojmu, že doktor Rath nebude posledním ze Středočeského úřadu, kdo půjde záhy bručet za to, že příliš nahlas mlaská.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.